کلیدواژه‌ها = سازند گره‌دو
تعداد مقالات: 1
1. کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس- اورانیوم رسوبی آغل مسی، بلوک طبس، ایران مرکزی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 47-70

10.29252/esrj.11.4.47

رضا ارجمندزاده؛ ابراهیم شریفی تشنیزی؛ علی اکبر احمدی؛ امیر مهدوی؛ سیما توسلی؛ رحیم دبیری