کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی و تحلیل پتانسیل‌ها و چالش‌های توسعه گردشگری منطقه ساردوئیه

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 237-251

10.52547/esrj.11.1.237

رحمت‌اله منشی‌زاده؛ یعقوب مزارزهی؛ سید رضا حسینی کهنوج؛ لاوین رمضانی


3. ارزیابی تأثیر گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تهران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 214-230

10.52547/esrj.10.3.214

محمد پروین؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


4. استراتژی‌های توسعه اقتصادی گردشگری ‌جنگ (مورد مطالعه: منطقه قصرشیرین، استان کرمانشاه)

دوره 10، شماره 2، بهار 1398، صفحه 72-84

10.52547/esrj.10.2.72

فرزاد میرزایی قلعه؛ رحمت الله منشی زاده؛ جواد اطاعت


5. ارزیابی قابلیت‌های گردشگری ژئوتوپ‌های سیرجان با استفاده از مدل‌های فاسیلوس و کومانسکو

دوره 8، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 112-131

امیرحسین حلبیان؛ محسن پورخسروانی؛ سعید نگهبان