تعداد مقالات: 448
مقالات آماده انتشار جهت چاپ در شماره های آینده نشریه بر اساس تاریخ ارسال، تاریخ پذیرش و عدم تکراری بودن اسامی نویسندگان به ترتیب چاپ خواهند شد.
2. کاربرد GIS و شاخص‌های ریخت زمین‌ساختی در پهنه‌بندی زمین-ساخت جنبا ‌منطقه شمال ‌نیشابور، شمال شرق ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-18

هادی علی نیا؛ علی اصغر مریدی فریمانی؛ نصیر نادری میقان


4. بررسی کانی‌سازی پلی‌متال در روستای کورملا و قزل‌احمد شهرستان بستان‌آباد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-15

مهرناز نیک نظر؛ محسن مؤید؛ قادر حسین زاده


5. ارزیابی میزان حساسیت به فرسایش گالی در منطقه بیجار

دوره 3، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 1-14

رضا اسماعیلی؛ عیسی جوکار سرهنگی؛ روناک شوکتی


6. بررسی زمین‌شناسی و زمین‌شیمی برای ارائه مدلی جهت خاستگاه کانسار آهن گل‌گهر سیرجان

دوره 3، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 1-14

منصوره شیرنوردشیرازی؛ ارسیا مقتدری؛ بهزاد حاج علیلو


8. نوسان سطح آب وکارایی حریم دریای خزر (خط ساحلی محدوده شهرستان بابلسر)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-16

محمدرضا یوسفی روشن؛ پرویز کردوانی


9. زیست چینه نگاری سازند گورپی در دو برش لنده و گچ بلند (شمال منطقه دهدشت)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-15

مریم شکری خیادانی؛ حسین وزیری مقدم؛ علی صیرفیان؛ علی رحمانی


11. شناسایی و تحلیل همدید امواج گرمایی فرین غرب ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-10

یوسف قویدل رحیمی؛ راضیه سپه وند؛ منوچهر فرج زاده اصل


13. تحلیل نقش کانال‌های دیرینه‌ رودخانه‌ جاجرود در مکان‌گزینی محوطه باستانی چالتاسیان در دشت ورامین

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-15

مهران مقصودی؛ سید محمد زمان زاده؛ افسانه اهدائی؛ روح الله یوسفی زشک؛ مجتبی یمانی


14. مقایسه روش‌های پیکسل مبنا و زیرپیکسل مبنا درشناسایی و استخراج زون های دگرسانی با استفاده ازداده های ASTER

دوره 4، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 1-13

احمد نوحه گر؛ مرضیه بداغی؛ محمد کاظمی؛ علیرضا کمالی


17. طبقه‌بندی مورفولوژیکی آبراهه رودخانه تلوار بر اساس روش رزگن و کارایی آن (حد فاصل روستای کچی‌گرد تا حسن‌خان)

دوره 6، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 1-18

مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی؛ شیرین محمدخان؛ انور مرادی


18. الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگی‌ها در توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه تکنیک‌های دورسنجی

دوره 6، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 1-15

صادق افشار نجفی؛ بهنام رحیمی؛ فرزین قائمی؛ ریحانه احمدی روحانی


20. ارزیابی آلودگی و ریسک اکولوژیک فلزات سنگین در خاک‌های سطحی اطراف گرانیتوئیدهای منطقه اهر- آذربایجان شرقی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-20

راهله هاتفی؛ مرتضی خضری؛ کمال خدایی؛ علی اکبر شهسواری؛ سروش مدبری؛ فرهاد اسدیان


22. پترولوژی و ژئوشیمی توده‌های سینیتی و گابرویی شمال معدن فسفات اسفوردی (شمال‌خاور بافق)

دوره 7، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 1-21

میر علی اصغر مختاری؛ محمد ابراهیمی؛ بیتا جاوید فخر؛ سیده طاهره نبوی شقاقی


23. بررسی تطبیقی جهات باد و مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای ریگ جن

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-17

یلدا فتاحی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حمیدرضا عباسی؛ حسن احمدی


25. تغییرات سرعت و جهت باد متأثر از توسعه شهری مطالعه موردی: محله سعادتآباد تهران

دوره 8، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 1-14

َشقایق دلفان اذری؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری