علمی -پژوهشی
تأثیر گنبد نمکی جهانی بر کیفیت منابع آبی مجاور، فیروزآباد فارس

مهدی زارعی؛ راضیه مهدیزاده

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 1-14

https://doi.org/10.29252/esrj.9.2.1

چکیده
  گنبد نمکی جهانی، یکی از 122 رخنمون گنبدهای نمکی جنوب ایران، در منطقه جنوب استان فارس با آب و هوای گرم و خشک واقع شده است. سنگ نمک این گنبد نمکی متعلق به سازند هرمز با سن پرکامبرین-کامبرین میانی می­باشد که در بخش­های شمالی و خاوری گنبد رخنمون بارزی دارد. گنبد نمکی جهانی از نظر زمین­شناسی یک گنبد نمکی فعال است و شامل دو بخش مرتفع و پست ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
واکاوی ریزساختار در برآورد شرایط دگرریختی گرانیتوئید بی‌بی مریم، شمال پهنه‌ی جوش خورده‌ی سیستان، خاور ایران

زینب اعتمادخواه؛ محمد مهدی خطیب؛ محمد حسین زرین کوب

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 15-28

https://doi.org/10.29252/esrj.9.2.15

چکیده
  گرانیتوئید بی­بی مریم با روند کلی شمال باختر- جنوب خاور به درون مجموعه­ی افیولیتی نهبندان، در شمال پهنه­ی جوش خورده سیستان نفوذ کرده است. این توده با جنبش هم­زمان با زمین­ساخت در خلال جایگیری و سردشدگی، ثبت کننده­ی رویدادهای زمین­شناختی هر چند کوتاه مدت مرتبط با دگرریختی پوسته است. گسترش ریزساختارهای حالت ماگمایی تا حالت ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
مطالعه افق‌های مهره‌داران و سخت پوستان سازند پابده در ناحیه کوهرنگ شهرکرد، حوضه زاگرس، جنوب غرب ایران

مهدی یزدی؛ علی بهرامی؛ حسین وزیری مقدم؛ فرانسیسکو وگا

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 29-52

https://doi.org/10.29252/esrj.9.2.29

چکیده
  بررسی افق­های مهره­داران سازند پابده در برش­های پل نعل اشکنان، کوهانک، قنبر سینی و امیدآباد (منطقه کوهرنگ) منجر به شناسایی 8 خانواده از ماهی­های استخوانی Sternoptychidae, Gonostomatide, Fistularidae, Photichthyidae, Gempylidae, Myctophidae, Clupeidae, Acanthuridae,  و 3 گونه از میگوهای فسیل Eopabdehus babaheydariensis, Eogordonella iranianiensis, Parsacus eocenicus گردید. هم­چنین براساس فرامینیفر های ایزوله ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
فرآیندهای دیاژنتیکی و ژئوشیمی عنصری سازند روته در برش‌های خور، سنگسر (دامنه‌ی جنوبی البرز مرکزی) و مکارود (دامنه‌ی شمالی البرز مرکزی)

لیلی بسطامی؛ میررضا موسوی؛ محبوبه حسینی برزی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 53-74

https://doi.org/10.29252/esrj.9.2.53

چکیده
  در این تحقیق سازند روته با سن پرمین میانی به­منظور بررسی فرآیندهای دیاژنتیکی مؤثر و کانی­شناسی اولیه در برش­های خور (با ضخامت 212 متر) و سنگسر (با ضخامت 106 متر) واقع در دامنه­ی جنوبی البرز مرکزی و برش مکارود (با ضخامت 222 متر) واقع در دامنه­ی شمالی البرز مرکزی مورد مطالعات پتروگرافی (385 مقطع نازک) و ژئوشیمیایی (60 نمونه) قرار گرفته ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
مدل رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی سازند سفید‌کوه (اسکیتین پسین) واقع در پنجره تکتونیکی آق‌دربند، شمال شرق ایران

محسن لیاقت؛ محمدحسین آدابی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 75-96

https://doi.org/10.29252/esrj.9.2.75

چکیده
  رسوب­گذاری کربنات­های کم­عمق در خلال تریاس پیشین در شمال شرق ایران (سازند سفید­کوه: در پنجره آق­دربند) شاخص است. این سازند به سن اسکیتین پسین در برش نمونه با ناپیوستگی بر روی سازند قره­قیطان واقع شده و به طور ناپیوسته نیز در راس با سازند نظر­کرده پوشیده می­شود. این سازند به منظور ارزیابی مدل رسوبی، کانی­شناسی اولیه کربناته ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
بررسی مهم‌ترین خصوصیات فیزیکوشیمیایی موثر در طبقهبندی واحدهای مارنی استان زنجان با استفاده از تحلیل عاملی

پرویز عبدی نژاد؛ سادات فیض نیا؛ حمیدرضا پیروان؛ فرج اله فیاضی؛ امیر علی طباخ شعبانی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 97-113

https://doi.org/10.29252/esrj.9.2.97

چکیده
  واحدهای مارنی در حدود 4438 کیلومترمربع از سطح استان زنجان معادل 20 درصد را تشکیل می‌دهند. هدف از این مطالعه بررسی مهم­ترین خصوصیات فیزیکوشیمیایی موثر در طبقه‌بندی واحدهای مارنی استان زنجان با استفاده از تحلیل عاملی است. برای این منظور با گروه­بندی و تلفیق نقشه‌های شیب، اقلیم و واحدهای مارنی سازندهای زمین­شناسی 18 واحد کاری تعریف ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
تحلیل روند تغییرات بیشینه سرعت بادهای 120 روزه سیستان با آزمون‌های من-کندال و شیب تخمین سن

اسمعیل پودینه؛ برومند صلاحی؛ محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 114-128

https://doi.org/10.29252/esrj.9.2.114

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی روند تغییرات سرعت باد در ایستگاه سینوپتیک زابل با استفاده از روش‌های ناپارامتری است. دو آزمون من-کندال و شیب تخمین سن جهت تحلیل روند داده‌های سرعت متوسط ماهانه باد و باد بیشینه و فراوانی باد بیشینه در مقیاس ماهانه­ی ایستگاه زابل با دوره مطالعاتی 1963-2014 استفاده گردید. نتایج حاصل از به­کارگیری دو روش ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
ژئومورفولوژی فرهنگی: نقش ژئوسایت‌های کارستی در باورها و فولکلور (مطالعه موردی، استان زنجان)

رضا خوش رفتار

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 129-144

https://doi.org/10.29252/esrj.9.2.129

چکیده
  می­توان گفت در همه فرهنگ­ها، داستان­های فولکلور بیانگر میزان آگاهی مردم از نیروهای طبیعت و هم­چنین ارتباط بین انسان و طبیعت است. سایت­های زمین­شناسی و ژئومورفولوژیکی، به دلایلی مانند عجیب ‌و غریب بودن، عظمت و رنگ­های متنوع، بیشتر مورد توجه انسان­ها بوده و بخشی از فرهنگ مردم را طی قرون متمادی تشکیل داده­اند. در ژئومورفولوژی ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
تبیین بازتاب اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی کلانشهرها (نمونه موردی: منطقه 1 شهر تهران)

فرانک سعیدی فرد؛ محمد تقی رضویان؛ مرتضی قورچی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 145-164

https://doi.org/10.29252/esrj.9.2.145

چکیده
  رانت امتیازی انحصاری، ثروت، مازاد و سودی غیر تولیدی، درآمدی بی تلاش و خارج از فعالیت‌های مولد اقتصادی همراه با بهره‌گیری از نفوذ سیاسی یا اقتصادی می­باشد. در کشورهای دارای اقتصاد رانتی، عملا تولید فضا در چارچوب مدیریت فک شده، رانت و اقتصاد برگرفته از آن می­باشد و تخریب فضا به­علت فشار بورژوازی مستغلات، گتو بندی کالبدی، فضاهای ...  بیشتر

علمی -پژوهشی
اثرات نامطلوب برداشت شن و ماسه بر سیستم رودخانه‌ای، مطالعه موردی: رودخانه شیرود تنکابن (استان مازندران)

محمد مهدی حسین زاده؛ نیکو شیرود عیسی؛ رضا اسماعیلی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 165-175

https://doi.org/10.29252/esrj.9.2.165

چکیده
  رودخانه­ها امروزه منافع بسیاری برای جوامع بشری دارند. یکی از این منافع برداشت شن و ماسه از بستر و کناره رودخانه­ها است که آثار نامطلوبی بر مورفولوژی و اکوسیستم رودخانه به دنبال داشته است. رودخانه شیرود در شهرستان تنکابن جریان دارد که از کوه­های البرز سرچشمه و به دریای خزر می­ریزد. در حال حاضر در بخش جلگه­ای رودخانه شیرود سه ...  بیشتر