مروری
ژئوشیمی و تغییرات عناصر در کانی‌سازی مس پورفیری رضی‌آباد، شمال غرب جیرفت

فرزانه طیبی؛ مهرداد بهزادی؛ احمد ربیعی؛ محمد هاشم امامی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1389

چکیده
  اندیس مس رضی‌آباد واقع در کمربند ولکانوپلوتونیک ارومیه- دختر، دربردارنده سنگ‌های آذرین نفوذی با سن الیگومیوسن و آتشفشانی-رسوبی با سن ائوسن است. این اندیس در 25 کیلومتری شمال غرب شهرستان جیرفت قرار دارد و دسترسی به آن از جاده اصلی کرمان- جیرفت میسر است. واحدهای رخنمون‌دار دربرگیرنده کانی‌سازی رضی‌آباد شامل طبقات شیل تیره‌رنگ، واحد‌های ...  بیشتر

مروری
مطالعه زونهای دگرسانی، ژئوشیمی و پتروژنز اندیس معدنی چاه‌شلغمی، شرق ایران

رضا ارجمندزاده؛ محمدحسن کریم‌پور؛ سیداحمد مظاهری؛ ژوزه فرانسیسکو سانتوز؛ جرج مدینا؛ سید مسعود همام

دوره 1، شماره 3 ، دی 1389

چکیده
  اندیس معدنی چاه‌شلغمی در 190 کیلومتری جنوب بیرجند در کمربند آتشفشانی- نفوذی بلوک لوت واقع شده است. توده‌های نفوذی چاه‌شلغمی شامل کوارتز مونزونیت، مونزونیت، گرانودیوریت و دیوریت می‌باشند و جزء گرانیتهای کمانهای آتشفشانی کالک آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی هستند. پردازش تصویر ماهواره استر انواع کانیهای دگرسانی مرتبط با ذخایر اپی ...  بیشتر

مروری
بررسی ریزرخساره ها و محیط های رسوبی سازند قم در ناحیه قهرود (جنوب کاشان)

رضوان دهقان؛ امرلله صفری؛ حسین وزیری مقدم

دوره 1، شماره 3 ، دی 1389

چکیده
  رسوبات سازند قم در ناحیه قهرود، در 45 کیلومتری جنوب کاشان به سن الیگوسن- میوسن و 325 متر ضخامت شامل آهک های نازک، متوسط تا ضخیم لایه و توده ای بوده که با ناپیوستگی فرسایشی بر روی سنگ های ولکانیکی ائوسن قرار گرفته و در انتها توسط آبرفت پوشیده شده است. بر اساس مطالعات صحرایی، ویژگی های سنگ شناسی و خصوصیات ماکروسکوپی چهار واحد سنگ چینه ای ...  بیشتر

مروری
اقتصاد غیر رسمی زمین و اسکان غیر رسمیمطالعه موردی: نسیم شهر، شهرستان رباط کریم

زهره فنی؛ جواد بشیری

دوره 1، شماره 3 ، دی 1389

چکیده
  پدیده اسکان غیر رسمی به دنبال تحولات ساختاری و رونمایی مسائل اقتصادی و اجتماعی مانند تغییر در شیوۀ تولید، تغییرات ساختاری روابط شهر و روستا و جریان سریع شهرنشینی پدیدار شده است. اسکان غیر رسمی در کشورهای جهان سوم و ایران جلوه کالبدی پدیدۀ فقر شهرنشینی و عوامل ساختاری در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی – فرهنگی در سطح ملی و فراملی می ...  بیشتر

مروری
طبقه بندی گالی ها بر مبنای ویژگی های مورفومتریک با استفاده از تکنیک آماری چند متغیره (مطالعه موردی : فیروز کلا – نوشهر)

محمد مهدی حسین زاده؛ رضا اسماعیلی؛ حسن جوری؛ سامانه پورکلهر

دوره 1، شماره 3 ، دی 1389

چکیده
  یکی از اشکال فرسایش آبی، گالی‌ها می باشند که عامل تهدید کننده‌ای برای پایداری و تعادل منابع زیست محیطی محسوب می‌شوند. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق حوضه فیروزکلا است که در بخش کجور شهرستان نوشهر در استان مازندران واقع شده است. اطلاعات مربوط به مورفومتری گالی ها با تهیه نیمرخ از مقاطع عرضی و اندازه گیری عمق و عرض در مقاطع مختلف و ...  بیشتر

مروری
پهنه بندی خطر سنگ ریزش بر اساس تعیین مسیر سنگ ریزش در محیط GIS (مطالعه موردی : جاده هراز -امام‌زاده علی- شهرستان آمل)

سعید مدلل دوست؛ ام البنین اولاد زاده

دوره 1، شماره 3 ، دی 1389

چکیده
  منطقه امامزاده علی- آب اسک در بخش لاریجان از شهرستان آمل، استان مازندران واقع شده است. این منطقه با توپوگرافی کوهستانی، فعالیت زمین‌ساختی و لرزه‌خیزی زیاد، شرایط متنوع زمین‌شناسی و اقلیمی، عمده شرایط طبیعی را برای ایجاد طیف وسیعی از سنگ ریزش ها داراست که عمده خطرات جانی و مالی آن متوجه محور هراز، وسایل نقلیه و سرنشیانی است که از ...  بیشتر

مروری
تحلیل خطر زمین‌لغزش در استان گلستان با استفاده از تئوری دمپستر-شیفر (Dempster-Shafer)

حمیدرضا مرادی؛ مجید محمدی؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ رئوف مصطفی‌زاده

دوره 1، شماره 3 ، دی 1389

چکیده
  استان گلستان به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و فیزیوگرافی همواره در معرض خطر زمین لغزش قرار دارد. در این مقاله چهارچوب تلفیق یکپارچه داده‌ها بر اساس تئوری دمپستر-شیفر برای تهیه نقشه خطر زمین‌لغزش و با استفاده از داده‌های مکانی چندگانه معرفی گردید. به این منظور ابتدا با استفاده از نقاط لغزشی بانک اطلاعات زمین‌لغزش کشور، (392 نقطه لغزشی) ...  بیشتر