شماره جاری: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، بهار 1400، صفحه 1-251 

2. زمین شیمی، زمین دما- فشار سنجی و جایگاه تکتونیکی سنگ‌های بازیک شمال سرو (شمال غرب ارومیه)

صفحه 21-40

10.29252/esrj.12.1.21

شهاب یوسفوند؛ احمد احمدی خلجی؛ نرگس بیرانوندپور؛ علی مرادپور؛ رسول اسمعیلی؛ زهرا طهماسبی


شناسنامه نشریه