نویسنده = بهزاد زمانی قره چمنی
تعداد مقالات: 2
1. بازجهش ایزوستازی پوسته در محدوده دریاچه ارومیه ناشی از خشک شدن آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

زهرا حنیفی؛ بهزاد زمانی قرهچمنی؛ ابراهیم اصغری کلجاهی


2. بررسی زمان وقوع زلزله به کمک تحلیل زمان طبیعی برای زلزله‌ی 5/5 ریشتری جمهوری آذربایجان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 197-212

10.29252/esrj.11.4.197

بهزاد زمانی قره چمنی؛ کامران بختی؛ محمد حسن پور صدقی