نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رسوب شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این پژوهش سازند آسماری در دو مقطع تحت­الارضی به نام­های چاه­ شماره 2 و شماره 3 میدان نفتی چهاربیشه به ترتیب با ضخامت­های 423 و 412 متر مورد بررسی قرار گرفته است. سازند آسماری در این میدان از تناوبی از لایه­های سنگ آهک و دولومیت همراه با لایه­های بسیار نازک شیل و میان لایه­های انیدریت تشکیل شده است. بر اساس مطالعات پتروگرافی و شناسایی ریز رخساره­ها، تعداد 15 ریز رخساره و 1 لیتوفاسیس در قالب 4 کمربند رخساره­ای پهنه جزرومدی، لاگون، سد و دریای باز برای سازند آسماری معرفی و محیط رسوبی این سازند، پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هم شیب (هموکلاین) تعیین گردیده است. از فرایندهای دیاژنزی تاثیرگذار می­توان سیمانی­شدن، تراکم (فیزیکی و شیمیایی)، انحلال، تخلخل­های اولیه و ثانویه، فابریک ژئوپتال، نئومورفیسم افزایشی، جانشینی (دولومیتی­شدن، آهن­دار شدن و سیلیسی شدن)، میکریتی­شدن و بورینگ را بیان کرد که در قالب هر سه محیط دیاژنزی متائوریکی، دریایی و تدفینی، سازند آسماری را تحت تاثیر قرار داده­اند.

کلیدواژه‌ها