دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، 1399 
بررسی عناصر سنگین(Cd, Cr, Cu, Ni, Pb) موجود در غبار ریزشی شهر تهران

صفحه 15-36

10.52547/esrj.11.4.15

فاطمه ارسلانی؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری؛ شیرین محمدخان


اثر جنگ تحمیلی ایران و عراق بر مدیریت و حکمرانی منابع آب در استان کرمانشاه

صفحه 37-46

10.52547/esrj.11.4.37

یاسر نیک‌پیمان؛ شراره قلی زاده خاصوانی؛ میثم حاجی زاده؛ علی سعیدی رشک علیا


کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس- اورانیوم رسوبی آغل مسی، بلوک طبس، ایران مرکزی

صفحه 47-70

10.52547/esrj.11.4.47

رضا ارجمندزاده؛ ابراهیم شریفی تشنیزی؛ علی اکبر احمدی؛ امیر مهدوی؛ سیما توسلی؛ رحیم دبیری


ژئوشیمی، پتروژنز و تحولات ماگمایی بازالت‌های شمال شهر رضی

صفحه 145-162

10.29252/esrj.11.4.145

غلامرضا احمدزاده؛ محمد مبشر گرمی؛ احمد جهانگیری؛ قهرمان سهرابی؛ مرضیه رضایی اقدم