نویسنده = اردشیر هزارخانی
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد روش رگرسیون بردار پشتیبان در تخمین و مدل سازی پارامترهای سیال درگیر در کانسار مس پورفیری سونگون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

ملیحه عباس زاده؛ اردشیر هزارخانی؛ سعید سلطانی محمدی


2. معدن باغک (بخش مرکزی معادن سنگان): ارتباط متالوژنی کانیهای حاوی عناصر نادر خاکی با پرتوزایی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 163-185

10.29252/esrj.10.1.163

سید سعید قنادپور؛ اردشیر هزارخانی؛ شاهید نوریان؛ عباس گل‌محمدی