طیف‌سنجی رامان و کاربرد آن در شناسایی دگرسانی‌های موجود در کانسارهای مسعباس‌آباد، شمال شرق شاهرود

لیلا صالحی؛ ایرج رساء؛ سعید علیرضایی؛ فاطمه مطرودی؛ سید حسن توسلی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 69-83

چکیده
  طیف­سنجی رامان، روشی برای مطالعه مولکولی جامدات، مایعات و گازها است. اساس آن، بر پایه پراکندگی ناکشسان نور تک رنگ (لیزر) است. مولکول­هایی که در معرض پرتو لیزر قرار می­گیرند برانگیخته شده و سه رفتار رایلی، استوکس و آنتی­استوکس را نشان می­دهند. رفتارهای نوع دوم و سوم در آزمایش­های رامان کاربرد دارد. به کمک این روش می­توان بلورها، کانی­ها، ...  بیشتر