نویسنده = سید سعید قنادپور
تعداد مقالات: 3
1. معدن باغک (بخش مرکزی معادن سنگان): ارتباط متالوژنی کانیهای حاوی عناصر نادر خاکی با پرتوزایی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 163-185

10.52547/esrj.10.1.163

سید سعید قنادپور؛ اردشیر هزارخانی؛ شاهید نوریان؛ عباس گل‌محمدی


2. مقایسه شبکه‌های عصبی با روش‌های داده‌کاوی به ‌منظور شبیه‌سازی عنصر مس؛ مطالعه موردی: پرکام کرمان

دوره 7، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 22-36

سید سعید قنادپور؛ اردشیر هزارخانی؛ ترانه رودپیما