ارتفاع خط تعادل (TP-ELA و TPW-ELA) در ارتفاعات زاگرس

بابک ابراهیمی؛ عبداله سیف

دوره 7، شماره 4 ، آبان 1395، ، صفحه 96-118

چکیده
  ارتفاع خط تعادل یخچالی عموماً وابسته به میزان تراکم برف است که خود تحت­تأثیر توزیع بارش برف در فصل زمستان و همین‌طور فعالیت‌های بادرُفتی برف است. با توجه به اثر باد بر موقعیت ارتفاع خط تعادل، دو مفهوم ارتفاع خط تعادل دما-بارش و ارتفاع خط تعادل دما-بارش-باد به ترتیب جهت تفکیک خط تعادل متأثر از دمای فصل ذوب و بارش برف فصل سرد و همین‌طور ...  بیشتر