نویسنده = الهام عباسی ورکی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل کیفی از مقالات علمی ناظر بر شهر-منطقه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 201-220

10.29252/esrj.9.4.201

الهام عباسی ورکی؛ جمیله توکلی نیا؛ ژیلا سجادی؛ مظفر صرافی