کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی
پیش‌بینی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با الگوریتم یادگیری ماشین بیشینه آنتروپی( حوزه آبخیز بار نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

10.52547/esrj.2022.227012.1114

علی دسترنج؛ ابراهیم کریمی سنگچینی


کاربرد نتایج آزمایش نفوذسنج دینامیکی در پهنه‌بندی نوع زمین شهر قم

دوره 10، شماره 3، آبان 1398، صفحه 65-76

10.52547/esrj.10.3.65

علی محمد رجبی؛ مهدی خداپرست؛ مجتبی علیزاده


پهنه‌بندی آگروکلیمایی کشت مرکبات در استان خوزستان با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط GIS

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 32-54

رضا برنا؛ مهران شبانکاری؛ امیرحسین حلبیان؛ افسانه علیزاده


پهنه بندی پتانسیل خطرفرسایش بادی منطقه خضرآباد یزد

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 44-59

محمد حسن صادقی روش؛ حسن خسروی


پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز گوگرد، شهرستان خوی

دوره 3، شماره 2، تیر 1391، صفحه 79-97

محمدمهدی حسین زاده؛ مصطفی امینی؛ بابک میرباقری