کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی
تعداد مقالات: 6
1. کاربرد نتایج آزمایش نفوذسنج دینامیکی در پهنه‌بندی نوع زمین شهر قم

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 65-76

10.29252/esrj.10.3.65

علی محمد رجبی؛ مهدی خداپرست؛ مجتبی علیزاده


2. پهنه‌بندی آگروکلیمایی کشت مرکبات در استان خوزستان با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط GIS

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 32-54

رضا برنا؛ مهران شبانکاری؛ امیرحسین حلبیان؛ افسانه علیزاده


3. پهنه بندی پتانسیل خطرفرسایش بادی منطقه خضرآباد یزد

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 44-59

محمد حسن صادقی روش؛ حسن خسروی


4. ارزیابی پهنه‌های بارشی با استفاده داده‌های ماهواره TRMM در استان فارس

دوره 3، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 28-44

محمود احمدی؛ مهدی نارنگی فرد


5. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز گوگرد، شهرستان خوی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 79-97

محمدمهدی حسین زاده؛ مصطفی امینی؛ بابک میرباقری


6. کاربرد GIS و شاخص‌های ریخت زمین‌ساختی در پهنه‌بندی زمین-ساخت جنبا ‌منطقه شمال ‌نیشابور، شمال شرق ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-18

هادی علی نیا؛ علی اصغر مریدی فریمانی؛ نصیر نادری میقان