کلیدواژه‌ها = زمین شیمی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی سنگ شناسی، کانه زایی، زمین شیمی و زمین دماسنجی در نشانه مس جُوزبن، جنوب شرق دامغان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-18

10.29252/esrj.9.4.1

محمد محبیان؛ علی اکبر حسن نژاد؛ هادی شفائی مقدم؛ نادر تقی پور


3. نقش مواد آلی در چگونگی نهشت کانسار بوکسیتی دوپلان، استان چهارمحال بختیاری

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 164-179

سمیه سلامب اللهی؛ بتول تقی پور؛ علی رضا زراسوندی


4. مطالعات زمین‌شناسی، ‌کانی‌شناسی و ژئوشیمی در کانی‌سازی آهن منطقه تویه‌دروار، دامغان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 62-87

زهرا لطفی؛ علی اکبر حسن نژاد؛ سید محمود حسینی نژاد