تحلیل استرین نهایی در شیست‌های آندالوزیت دار جنوب شرق همدان

بابک سامانی؛ عادل ساکی؛ سحر تقی زاده

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 193-208

https://doi.org/10.52547/esrj.11.2.193

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از عناصر ساختاری به مطالعه فازهای دگرشکلی و پارامترهای استرین در شیست­های آندالوزیت دار جنوب شرق همدان پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از تحلیل استریوگرافی عناصر برگوارگی و خطوارگی، الگوی صفحات فاقد طویل شدگی نهایی به عنوان معیاری جهت تحلیل استرین نهایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ...  بیشتر

تحلیل پتروفابریکی و استرین نهایی در گرانیتوئید دگرشکل شده سامن

بابک سامانی؛ عادل ساکی؛ سمیرا آزادی مهر

دوره 8، شماره 4 ، آبان 1396، ، صفحه 45-59

چکیده
  مطالعات ساختاری و ریزساختاری بر روی گرانیتوئید دگرشکل شده سامن حاکی از وجود مجموعه­ای از دگرشکلی­های شکنا و شکل­پذیر در این توده می­باشد. شکستگی­ها و گسل­های راستگرد مهم­ترین عوارض ساختاری شکنا در منطقه بوده که در مقیاس­های متفاوت قابل پی­جویی هستند. بررسی­های صحرایی و مطالعات ریزساختاری نشان دهنده توسعه یک خطوارگی کشیدگی نافذ ...  بیشتر