کلیدواژه‌ها = گل‌فشان پیرگل
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های ژئوشیمیایی و ایزوتوپی گازهای گسیل شده از گل‌فشان پیرگل، جنوب شرق ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 159-174

10.29252/esrj.11.2.159

مهین فرهادیان بابادی؛ بهزاد مهرابی؛ فرانکو تاسی؛ مایکل زلنسکی؛ ایلیا چپلیگین؛ عطا شاکری؛ استفانیا ونتوری