جغرافیا
مدلسازی انرژی شهری برای دستیابی به شهرهای خودبازآفرین: مطالعه موردی: کلانشهر تهران

سهراب موذن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

https://doi.org/10.48308/esrj.2022.102102

چکیده
  این تحقیق به دنبال تعیین، مقایسه و مشخص کردن سناریوهای جایگزین انرژی برای منطقه مورد مطالعه، تمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است. تحقیق حاضر بر این امر استدلال دارد که مدلسازی انرژی پایداری خودبازآفرین شهری روشی مناسب برای ارزیابی کمی سیستم‌های انرژی شهری حال و آینده از منظر به کارگیری روزافزون ...  بیشتر

زمین شناسی
بررسی آنومالی ژئومیکروبی نفت و گاز در گل‌فشان سیوان، اطراف شهرستان مرند –آذربایجان‌شرقی- ایران

مریم تیموری؛ علی کدخدایی؛ نصیر عامل؛ رحیم کدخدایی؛ غلامرضا زرینی؛ صغرا حاتم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

https://doi.org/10.48308/esrj.2022.102417

چکیده
  سیستم‌های گل‌فشان، نتیجه یک سری از واکنش‌ها از چندین فرآیند توسعه یافته از عمق به سطح هستند. آن‌ها یکی از عجیب‌ترین و جذاب‌ترین پدیده‌های ژئومورفولوژیکی هستند. از آنجایی که گل‌فشان‌ها از اعماق زمین سرچشمه می‌گیرند، می‌توانند فرآیندهای زیرسطحی را نشان دهند. آن‌ها با منابع نفت و گاز همبستگی نسبی دارند به طوری که به عنوان شاخص‌های ...  بیشتر