زمین شناسی
مطالعه سیستماتیک اثرفسیل های نهشته های فلیش کرتاسه بالایی در جنوب گلباف، استان کرمان

سعیده شاکری؛ احمد لطف آباد عرب؛ دکتر محمدرضا وزیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1402

https://doi.org/10.48308/esrj.2023.103879

چکیده
  نهشته های فلیش در جنوب گلباف در استان کرمان به کرتاسه پسین (کنیاسین - سانتونین) تعلق داشته و به ضخامت 147 متر و از نظر توالی سنگ شناسی متشکل از سیلت ستون، ماسه سنگ سیلتی و شیل می باشد. برش مورد مطالعه حاوی اثرجنس ها و اثرگونه هایی می باشد که شامل Planolites isp., Paleophycus isp., Ophiomorpha rudis, Thalassinoides suevicus, Helminthopsis isp., Helminthorhaphe felxcous, Cochlichnus isp., Cosmorhaphe isp., Zoophycos ...  بیشتر

زمین شناسی
بخش زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

سعیده شاکری؛ احمد لطف آباد عرب؛ دکتر محمدرضا وزیری

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 85-101

https://doi.org/10.48308/esrj.2023.103058

چکیده
  به منظور مطالعه سیستماتیک اثرفسیل­های نهشته­های فلیشی کرتاسه بالایی، برش چینه­نگاری گلباف در جنوب شرق استان کرمان انتخاب و نمونه­برداری از آن انجام شد. این نهشته­ها 147 متر ضخامت داشته و متشکل از سیلت استون، ماسه سنگ سیلتی و شیل می­باشد. از برش چینه­شناسی گلباف تعداد 68 ایکنوگونه متعلق به 30 ایکنوجنس مورد مطالعه و شناسایی ...  بیشتر

زمین شناسی
زیست چینه‌نگاری و دیرینه بوم‌شناسی نانوفسیل‌های آهکی در بخش فوقانی سازند نیزار و بخش تحتانی سازند کلات در برش تنگ نیزار، شرق حوضه کپه داغ

مهناز کشمیری؛ اعظم ماهانی پور؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 99-119

https://doi.org/10.48308/esrj.2023.102100

چکیده
  در مطالعه حاضر زیست چینه­نگاری و دیرینه بوم­شناسی نانوفسیل­های آهکی در قسمت­های فوقانی سازند نیزار و قاعده سازند کلات در شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ در برش تنگ نیزار مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات سنگ‌شناسی بخش‏های ذکر شده از این سازندها شامل شیل­های آهکی و مارن خاکستری تا متمایل به سبز می‏باشد. در بخش‏های بالایی سازند نیزار ...  بیشتر

چینه‌نگاری زیستی و تعیین مرز کرتاسه-پالئوژن در نهشته‌های کرتاسه فوقانی در شمال خاوری کازرون، زون فارس (زاگرس)

سعیده سنماری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 21-31

https://doi.org/10.52547/esrj.11.1.21

چکیده
  در این مطالعه نانوفسیل­­­های آهکی سازند گورپی در برش تاقدیس انار واقع در شمال خاور کازرون مورد بررسی قرار گرفت. در این برش سازند گورپی اساساً از شیل، شیل سیلتی و آهک پلاژیک تشکیل شده است. به منظور معرفی گونه­های شاخص و زیست­زون­ها، 78 اسلاید از سازند گورپی مطالعه شد که در نتیجه منجر به تشخیص هشت زیست­زون­ گردید. در این مطالعه ...  بیشتر

بیواستراتیگرافی و تعیین سن سازند آب‌تلخ، بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در مرکز حوضه کپه‌داغ شرقی، برش چینه‌شناسی روستای آب-تلخ (شرق مشهد)

فریبا فروغی؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ محمد وحیدی نیا

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 47-63

چکیده
  سازند آب‌تلخ یکی از واحدهای سنگی حوضه رسوبی کپه‌داغ در شرق و شمال شرق ایران است که بیشترین ضخامت را در شرق این حوضه به خود اختصاص داده است. لیتولوژی این سازند، شامل مارن‌های خاکستری تا سبز، آبی و مارن‌های سیلتی بوده که به صورت هم‌شیب و پیوسته بر روی آخرین واحد آهک گل‌سفیدی به رنگ سفید تا نخودی سازند آبدراز، قرار گرفته و خود توسط ...  بیشتر