فرامینیفرای بنتیک هیالین فاقد پیچش سازند قم در ناحیه الگو، شمال ایران مرکزی

جهانبخش دانشیان؛ لیلا رمضانی دانا

دوره 7، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 126-148

چکیده
  حضور خوب و فراوان فرامینیفرا پلانکتیک میوسن در بسیاری از نقاط دنیا سبب شده که توجه به فرم­های بنتیک کمتر باشد. ایران مرکزی از جمله مناطقی است که به جهت ویژگی­های محیطی، فرامینیفرهای بنتونیک حضور خوب و فراوانی را نشان می­دهند. در این تحقیق فرامینیفرا کوچک غیر پیچشی با پوسته هیالین در برش چینه­شناسی دوبرادر در ناحیه الگو مورد بررسی ...  بیشتر