تماس با ما

آدرس نشریه: دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم زمین

 پاسخگویی به  پیگیری مقالات ، سوال و مشکل پیش آمده برای کاربران عزیزعلاوه بر ارسال فرم زیر از طریق روش های زیر امکان پذیر است:

1- ایمیل res.earh.sci@gmail.com

2- تلگرام  09307496397 

کارشناس نشریه

مریم رشیدی


CAPTCHA Image