درباره نشریه

خداوند منان را سپاسگزاریم که توفیق تهیه و تدوین مجله علمی- پژوهشی پژوهش های دانش زمین را به کلیه دست اندرکاران این مجله عطا کرده است.

در ابتدا از کلیه همکاران دانشگاهی و دانش پژوهانی که به فراخوان مجله پاسخ مثبت داده و مقالات علمی خود را جهت درج در مجله پژوهش های دانش زمین ارسال نمودند سپاسگزاری می نمایم. این فصلنامه در گذشته به عنوان یک نشریه داخلی با عنوان نشریه دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی منتشر می شد که از سال ۱۳۸۷ با مدیریت جدید ادامه کار داد، اولین شماره با عنوان پژوهشهای علوم زمین و سپس با تائید و پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نام جدید پژوهش های دانش زمین منتشر شد. به دلیل کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره دوم مجله به مدت یک سال و نیم به تاخیر افتاد تا اینکه در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۸۹ از سوی وزارت ارشاد این نشریه مجوز انتشار یافت.

این نشریه جهت کسب مجوز علمی- پژوهشی به کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارسال و خوشبختانه در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۰ با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی این نشریه موافقت به عمل آمد.

در اینجا لازم می دانیم از همکاری و حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی و فن آوری دانشگاه شهید بهشتی و همکاری مسئولین محترم دانشکده علوم زمین و اعضای محترم هیات تحریریه و دست اندرکاران مجله سپاسگزاری نماییم. تلاش همگی ما بر این است تا با چاپ مقالات پر بار تحقیقاتی بتوانیم یافته های علمی پژوهشگران کشور در رشته های مختلف زمین شناسی و جغرافیا را پس از بررسی و داوری های دقیق علمی دراختیار سایر علاقمندان و محققان این کشور قرار دهیم. امیدواریم که این مجموعه بتواند مورد قبول جامعه جغرافیایی و زمین شناسی کشور قرار گیرد.