اهداف و چشم انداز

نشریه پژوهش های دانش زمین مصمم به انتشار یافته های پژوهشی  مرتبط با جغرافیا و زمین شناسی ایران است. در این راستا تلاش دارد جدیدترین یافته هایی که به نحوی در حل معضلات محیط طبیعی کشور و یا توسعه مرزهای دانش بشری در سطح جهانی و ملی در مورد توان ها و محدودیت های محیط طبیعی ایران و یا مرتبط با ایران بوده را ارزیابی و در اختیار مخاطبان و علاقه مندان قرار دهد. این نشریه هم اکنون در پایگاه های استنادی کشور نمایه شده و چکیده انگلیسی مقالات نیز در پایگاه های بین المللی نمایه گردد

* نشر و بسط دست آوردهای جدید علمی در رشته علوم جغرافیا و علوم زمین

* ایجاد فضای مناسب به منظور نقد و بررسی نظریه های نوین علمی

* اطلاع رسانی و گسترش اخبار علمی مرتبط با موضوعات جدید علوم زمین و جغرافیا

* تشویق و ترغیب دانش پژوهان در اعتلای موضوعات مرتبط با عنوان مجله

* استفاده از مهارتهای فکری و دانش اعضای هیات علمی و اندیشمندان

* آماده سازی بستر مناسب برای رشد اندیشه های دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی