نویسنده = عادل سپهر
تعداد مقالات: 6
2. پراکنش پوسته های زیستی خاک در سطوح تحول سنی یک مخروط افکنه نیمه‌خشک

دوره 9، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 1-13

10.29252/esrj.9.1.1

مهوان حسن زاده بشتیان؛ عادل سپهر؛ محمد فرزام؛ معصومه بحرینی


3. اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک مکانی اکوسیستم‌های خشک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 101-116

ندا محسنی؛ عادل سپهر؛ سیدرضا حسین زاده؛ محمود رضا گلزاریان


4. جداسازی محیط های بیابانی بر پایه آستانه های اکوژئومورفیک

دوره 6، شماره 2، بهار 1394، صفحه 65-83

زهرا عبدالله زاده؛ علیرضا راشکی