نویسنده = غلامرضا براتی
تحلیل تطبیقی سازوکار بارش‌های پاییز و زمستان جنوب‌غرب ایران

دوره 13، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 58-69

10.52547/esrj.13.2.58

مریم ثقفی؛ غلامرضا براتی؛ بهلول علیجانی؛ محمد مرادی


واکاوی همدید شهرهای رکورددار گرما در ایران

دوره 12، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 64-73

10.52547/esrj.12.2.64

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ مریم سعیدی نیا


روابط بندال‌های کم‌فشار بریده و دوام یخبندان‌های بهاره ایران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 208-222

10.52547/esrj.11.1.208

فرزانه جعفری؛ غلامرضا براتی؛ محمد مرادی


تاثیر نوسانات ماهانه دمای آب دریای مدیترانه بر نوسان ماهانه بارش‌های شمال‌غرب ایران

دوره 8، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 28-41

میترا امینی؛ غلامرضا براتی؛ علیرضا شکیبا؛ محمد مرادی؛ مصطفی کرمپور


ترازیابی زبانه های پرفشار سیبری هنگام رخداد سرماهای بحرانی در ایران مرکزی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 117-129

غلامرضا براتی؛ محمود احمدی؛ ابراهیم میرزایی؛ محمد بیتار


شار رطوبت سنگین ترین بارندگی زمستانی در ایران مرکزی

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 60-70

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ قربان صابر


نقش حرکات بالا‌سوی هوا در شدیدترین تگرگ های شمال باختری ایران

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 26-36

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ محمود احمدی؛ مریم ثقفی