جغرافیا
تحلیل تطبیقی سازوکار بارش‌های پاییز و زمستان جنوب‌غرب ایران

مریم ثقفی؛ غلامرضا براتی؛ بهلول علیجانی؛ محمد مرادی

دوره 13، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 58-69

https://doi.org/10.48308/esrj.2022.100930

چکیده
  کاهش مداوم ذخایر آب زیرزمینی در سرزمین ایران بر اهمیت بارش‌های جوی می‌افزاید. این حساسیت در نیمه جنوبی ایران و به ویژه جنوب­غربی که منطقه‌ای انباشته از سدهای بزرگ است، بیشتر است. در این پژوهش نخست سازوکار بارش‌ها در دو فصل پاییز و زمستان در جنوب‌غرب ایران بررسی و مقایسه‌ شد. سپس شرایط همدید بادوام‌ترین و شدیدترین بارش‌های رخ ...  بیشتر

واکاوی همدید شهرهای رکورددار گرما در ایران

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ مریم سعیدی نیا

دوره 12، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 64-73

https://doi.org/10.52547/esrj.12.2.64

چکیده
  امروزه، رکوردهای گرما «به معنای گرم‌ترین شهر کشور در هر روز و دمای آن»، مرتب رسانه‏ای می‌شود. در این تحقیق با تهیه دماهای روزانه 33 شهر کشور از سازمان هواشناسی طی نیمه گرم سال (1971-2010)؛ شهرهای رکورددار، فراوانی و مقادیر دمای آنها مشخص گردید. نخستین نتایج گویای کاهش تدریجی فراوانی شهرهای رکورددار گرما طی سه دهه از 11 شهر به 6 شهر ...  بیشتر

روابط بندال‌های کم‌فشار بریده و دوام یخبندان‌های بهاره ایران

فرزانه جعفری؛ غلامرضا براتی؛ محمد مرادی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 208-222

https://doi.org/10.52547/esrj.11.1.208

چکیده
  بادهای غربی ضعیف در عرض‌های جغرافیایی بالا و میانی سبب بندال‌های کم‌فشار بریده می‌شوند و این بندال‌ها پدیده‌های جوی بادوام مانند موج‌های یخبندان را پدید می‌آورند. ایران در جنوب عرض‌های میانی هر ساله درگیر موج‌های یخبندان‌ بهاره است. هدف ما در این تحقیق بررسی اثرات بندال‌های بریده بر دوام یخبندان در ایران بود. برای رسیدن به ...  بیشتر

تاثیر نوسانات ماهانه دمای آب دریای مدیترانه بر نوسان ماهانه بارش‌های شمال‌غرب ایران

میترا امینی؛ غلامرضا براتی؛ علیرضا شکیبا؛ محمد مرادی؛ مصطفی کرمپور

دوره 8، شماره 3 ، شهریور 1396، ، صفحه 28-41

چکیده
  تاثیر دمای سطح آب دریا (SST) بر مقدار بارش محدود به ساحل نبوده و نواحی دور از دریا را نیز تحت­تاثیر قرار می­دهد. تشخیص همبستگی بین SST و بارش نقش موثری در پیش­بینی خشکسالی و ترسالی مناطقی که تحت­تاثیر نوسانات دمای آب قرار می­گیرند خواهد داشت. در پژوهش حاضر به منظور شناخت بهتر از شرایط بارشی، ارتباط نوسان ماهانه SST مدیترانه با بارش شمال­غرب ...  بیشتر

ترازیابی زبانه های پرفشار سیبری هنگام رخداد سرماهای بحرانی در ایران مرکزی

غلامرضا براتی؛ محمود احمدی؛ ابراهیم میرزایی؛ محمد بیتار

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 117-129

چکیده
  ایران مرکزی سرزمینی خشک نیمه خشک است که دچار تنش­های حرارتی چشمگیر است. سرماهای شدید بویژه طی زمستان از جمله مهم­ترین چالش­های این سرزمین است. در تحقیق کنونی برای ترازیابی سرماهای بحرانی ایران مرکزی، دماهای صفر و زیرصفر از داده­های دمای بیشینه روزانه مربوط به مجموع هشت شهر شامل شاهرود، تهران، سمنان، کاشان، اصفهان، یزد، کرمان و بم ...  بیشتر

شار رطوبت سنگین ترین بارندگی زمستانی در ایران مرکزی

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ قربان صابر

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 60-70

چکیده
  یکی از مواهب الهی برای مناطق مرکزی ایران - در این تحقیق شامل استان‌های سمنان، اصفهان، یزد و کرمان - بارش‌های جوی فراگیر است. نتایج این پژوهش، طی دو مرحله تحلیل آماری و تحلیل همدید بدست آمد. در مرحله نخست، با استفاده از معیارهای جمع مقادیر روزانه بارش، دوام موج بارش و گستره آن در شهرهای برگزیده، موج بارش شاخص طی مرطوب‌ترین زمستان بین ...  بیشتر

نقش حرکات بالا‌سوی هوا در شدیدترین تگرگ های شمال باختری ایران

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ محمود احمدی؛ مریم ثقفی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 26-36

چکیده
  مطالعات انجام شده در سطح جهان حاکی از افزایش خسارات ناشی از رخداد حوادث جوی و در این تحقیق تگرگ طی دهه های اخیر است. خسارات تگرگ عموما برای بخش های مختلف کشاورزی اعم از زراعت و باغداری و در مواردی برای بخش هایی چون ساختمان حایز اهمیت است. در تحقیق حاضر برای تعیین شدیدترین تگرگ های شمال باختری ایران به عنوان یکی از پهنه های شناخته شده ...  بیشتر