نویسنده = علیرضا داودیان دهکردی
تعداد مقالات: 3
1. منشاء و ژئودینامیک دلریت‌های گنبد نمکی کوهرنگ

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 32-46

10.52547/esrj.11.1.32

پردیس جعفری؛ ناهید شبانیان بروجنی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ حسین عزیزی


2. بررسی ریخت‌شناسی بلورهای زیرکن‌ گرانیت‌گنایسی‌ آبادچی، شمال دریاچه سد زاینده‌رود

دوره 10، شماره 2، بهار 1398، صفحه 134-147

10.52547/esrj.10.2.134

فریبا ریاحی سامانی؛ ناهید شبانیان بروجنی؛ علیرضا داودیان دهکردی


3. ویژگی ژئوشیمیایی سنگ‌های آمفیبولیتی پیر عباد، شمال‌شرق ازنا، پهنه سنندج-سیرجان

دوره 8، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 16-32

سحر کولیوند؛ ناهید شبانیان بروجنی؛ علیرضا داودیان دهکردی