زمین شناسی
مطالعات زمین‌شناسی، دورسنجی و ژئوشیمی ذخیره پتاس گنبد نمکی سیاهو، شمال بندرعباس

سوسن ابراهیمی؛ معین الدین یساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1401

https://doi.org/10.48308/esrj.2023.103060

چکیده
  گنبد نمکی سیاهو در شمال بندر‌عباس و در استان هرمزگان قرار دارد و از نظر ساختاری در زون زمین‌شناسی زاگرس واقع شده است. جزیره هرمز و شرق رشته کوه‌های زاگرس که با تشکیلات زمین‌شناسی هرمز مرتبط می‌باشند از دیاپیرهای نمکی فراوانی تشکیل شده‌اند و از لحاظ ذخایر نمک و پتاس حایز اهمیت هستند. واحدهای چینه‌شناسی منطقه شامل سری هرمز، تشکیلات ...  بیشتر