کلیدواژه‌ها = سنگ‌های آتشفشانی
جایگاه زمین ساختی ـ ماگمایی سنگ‌های آتشفشانی پالئوژن رودبار (شمال ایران)

دوره 12، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 140-156

10.52547/esrj.12.2.140

زهرا شافعی؛ محمدعلی آرین؛ شهروز حق نظر


سنگ‌نگاری، ژئو‌شیمی، کانه‌زایی و جایگاه زمین‌ساختی- ماگمایی کانسار مس‌گرماب، قائن (خراسان‌جنوبی)

دوره 6، شماره 4، آبان 1394، صفحه 58-77

منصور عادپور؛ ایرج رسا؛ فریبرز مسعودی؛ مسعود حسینی


طیف‌سنجی رامان و کاربرد آن در شناسایی دگرسانی‌های موجود در کانسارهای مسعباس‌آباد، شمال شرق شاهرود

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 69-83

لیلا صالحی؛ ایرج رساء؛ سعید علیرضایی؛ فاطمه مطرودی؛ سید حسن توسلی