کلیدواژه‌ها = دینامیک چشم‌انداز
اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک مکانی اکوسیستم‌های خشک

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 101-116

ندا محسنی؛ عادل سپهر؛ سیدرضا حسین زاده؛ محمود رضا گلزاریان