ارزیابی قابلیت‌های گردشگری ژئوتوپ‌های سیرجان با استفاده از مدل‌های فاسیلوس و کومانسکو

امیرحسین حلبیان؛ محسن پورخسروانی؛ سعید نگهبان

دوره 8، شماره 4 ، آبان 1396، ، صفحه 112-131

چکیده
  ژئومورفوتوریسم یکی از شاخه­های گردشگری مبتنی بر طبیعت است که با ترکیب نمودن میراث­های فرهنگی، تاریخی و اکولوژیکی پتانسیل­های بالایی را در راستای برنامه­ریزی گردشگری پایدار عرضه می­کند. ژئومورفوتوریسم به معرفی لندفرم­های ژئومورفولوژیکی به گردشگران با حفظ هویت مکانی می­پردازد.  هدف از این پژوهش  بررسی قابلیت­های گردشگری ژئوتوپ­های ...  بیشتر