کلیدواژه‌ها = گنبد نمکی
مطالعات زمین‌شناسی، دورسنجی و ژئوشیمی ذخیره پتاس گنبد نمکی سیاهو، شمال بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1401

10.52547/esrj.2023.228239.1126

سوسن ابراهیمی؛ معین الدین یساری


منشاء و ژئودینامیک دلریت‌های گنبد نمکی کوهرنگ

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 32-46

10.52547/esrj.11.1.32

پردیس جعفری؛ ناهید شبانیان بروجنی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ حسین عزیزی