تاثیر فرآیندهای دیاژنزی در توزیع واحد‌های مخزنی و غیر مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی اهواز (چاه‌های شماره X، Y،Z )

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 محل تحصیل

2 محل خدمت

10.29252/esrj.2021.209459.0

چکیده

فرآیندهای دیاژنزی مختلفی کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی اهواز را تحت تاثیر قرار داده است. مخزن آسماری در چاه‌های مورد مطالعه (X,Y,Z) از لحاظ خصوصیات سنگ چینه ای شامل ده زون است. مطالعات پتروگرافی حاکی ازسرگذشت دیاژنزی پیچیده این مخزن می‌باشد. فرایند‌های دیاژنزی مرتبط با رخنمون تحت الجوی (دیاژنز متئوریک) شامل انحلال گسترده جوی در مغزه‌های حفاری، سیمانی شدن و همراه با فرایندهای دیاژنزی دفنی شامل دولومیتی شدن‌های مرتبط با استیلولیت و سیمانی شدن دفنی به عنوان اصلی‌ترین فرایندهای دیاژنزی کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری در این میدان می‌باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می-دهند که بر خلاف کنترل اولیه رخساره‌ها بر توزیع تخلخل- تراوایی، فرایندهای دیاژنزی نیز نقش بسیار مهمی در توزیع نهایی پارامترهای مخزنی در مخزن آسماری این میدان داشته‌اند. انحلال‌ گسترده جوی و شکستگی های موجود در این سازند به همراه دولومیتی شدن‌های مرتبط با استیلولیت و انحلال سیمان انیدریتی پویکیلوتوپیک و ایجاد سیمان لخته ای انیدریتی در پتروفاسیس‌های ماسه سنگی به عنوان اصلی ترین فرایندهای افزاینده کیفیت مخزنی و ایجاد کننده واحد‌های مخزنی معرفی می گردند. بر خلاف این سیمانی شدن‌های گسترده جوی، دفنی کم عمق و عمیق مرتبط با دولومیتی شدن بیش از حد و تشکیل سیمان انیدریتی به عنوان مهمترین عوامل دیاژنزی کاهنده کیفیت مخزنی و ایجاد کننده واحدهای سدی و بافلی - غیر مخزنی معرفی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of diagenetic processes on the distribution of reservoir and non-reservoir units in the Asmari Formation, Ahvaz Oilfield (Wells No, X,Y,Z)

نویسندگان [English]

  • nastaran Azadbakht 1
  • Mohammad Hosien Adabi 2
  • Mahboobeh Hosseinibarzi 2
  • Abdolreza Bavi owidi 1
1 education place
2 Service location
چکیده [English]

Effect of diagenetic processes on the distribution of reservoir and non-reservoir units in the Asmari Formation, Ahvaz Oilfield (Wells No, X,Y,Z)
Abstract
Various diagenetic processes have affected reservoir quality of the Asmari Formation in Ahvaz Oil Field. Asmari reservoir in wells (X, Y, Z) consists of 10 zones. Petrographic studies demonstrated complexity in diagenetic history of these wells. Meteoric diagenetic processes (including extensive dissolution, meteoric cementation) along with burial diagenetic features (including stylolite-related dolomites and burial cements) are the main diagenetic overprints that controlled the reservoir quality of Asmari Formation. Results show that in spite of primary controls of facies on permeability-porosity distribution, diagenetic processes have important role on final distribution of reservoir parameters of Asmari Formatin in Ahwaz Oil Field. Extensive meteoric dissolutions and fractures together with stylolite-related dolomitizations and dissolutions poikilotopic anhydrite cement and creation patchy anhydrite cement in the sandstone petrofacies bodies provided the best reservoir horizons.
Key words: Asmari Formation, Meteoric Diagenesis, Dolomitization, Reservoir Quality, Anhydrite Cement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asmari Formation
  • Meteoric Diagenesis
  • Dolomitization
  • Reservoir Quality
  • Anhydrite Cement