بررسی هندسی و تحلیل ساختار بالاجسته کوه‌های تویه‌دروار، (دامنه جنوبی البرز خاوری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین،دانشگاه بیرجند، بیرجند ، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت درس، تهران، ایران

چکیده

کوه‌های تویه‎دروار در دامنه جنوبی البرز خاوری واقع شده‌اند و به‌دلیل داشتن توالی چینه‌شناسی نسبتا کاملی از پالئوزوئیک تا سنوزوئیک، محل مناسبی جهت تحلیل تکامل ساختاری دامنه جنوبی البرز خاوری به شمار می-روند. این کوه ها، از شمال به گسل میلا و از جنوب به گسل گیو محدود می‎شود و با جهت شیب مخالف یکدیگر مرز واحدهای سنگی پالئوزوئیک و مزوزوئیک را با واحدهای سنگی سنوزوئیک در دامنه‎های شمالی و جنوبی تشکیل می‌دهند. گسل گیو به‌عنوان مرز جنوبی کوه‌های تویه‌دروار، راندگی اصلی این منطقه به شمار می اید. گسل معکوس و پرشیب گیو کنترل کننده گسترش نهشته های ژوراسیک به سمت جنوب است و بدین سبب به عنوان گسل نرمال اولیه مرز حوضه رسوبی این نهشته ها در نظر گرفته شده که در زمان کرتاسه-پالئوسن متحمل وارونگی زمین ساختی شده است. وارون‌شدگی گسل اولیه نرمال گیو به گسل معکوس با تشکیل گسل میلا به-صورت پس‌راندگی فرادیواره ای و با جابجایی معکوس بیشتر آن همراه بوده است. این فرایند وارونگی زمین ساختی گسل گیو همچنین با توسعه راندگی های فرادیواره ای تویه و دروار همراه بوده و سبب شده تا کوه‌های تویه‌دروار به‌صورت ساختار بالاجسته (Pop-up) که در آن واحدهای سنگی پالئوزوئیک به صورت تاق فرمهای فرادیواره ای بر روی واحدهای سنگی جوانتر رانده شده تشکیل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geometric and kinematic analysis of the Tuyeh-Darvar pop-up structure (Southern part of the Eastern Alborz Mountains)

نویسندگان [English]

  • Elahe Taheri 1
  • Ebrahim Gholami 2
  • Ali Yassaghi 3
1 Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Department of Geology, Faculty of Basic Sciences,Tarbiat Modares Uinversity
چکیده [English]

Tuyeh-Darvar mountains are located in southern flank of the eastern Alborz and due to a relatively complete stratigraphy sequences from Paleozoic to Cenozoic are a suitable location for analysis on structural evolution over the southern slope of eastern Alborz. The Giv Fault ,as the southern boundary of the mountains, is the region main thrust. The high angle Giv Fault with reverse mechanism controls the outcrop of Jurassic rocks to the south and therefore considered as the initial normal fault bounds the sedimentary basin, which underwent tectonic inversion during the Cretaceous-Paleocene. Inversion of the fault to the revers kinematics has been associated with the formation of the Mila Fault as its hanging wall back-thrust with greater reverse displacement. The tectonic inversion process of the Giv Fault has also been associated with the development of Tuye and Darvar hanging wall thruts and has caused the Tuyeh-Darvar mountains to be formed as a pop-up structure where Paleozoic units as Hanging wall anticlines thrus over younger units ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pop-up Structure
  • Thrust
  • Back- thrust
  • Inversion Tectonic
  • Eastern Alborz