اکتشافات ژئوشیمیایی و معرفی مس چینه‌کران در ییلاق سامانلو غرب سبلان، شمال‌غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

منطقه ییلاق سامانلو در 19 کیلومتری جنوب غرب مشگین­شهر و غرب سبلان واقع شده است. واحدهای سنگی این منطقه شامل سنگ­های آتشفشانی و آذرآواری ائوسن (آندزیت مگاپورفیری، تراکی­آندزیت با میان لایه­های توف و شیل، جریانهای گدازه­ای مافیک)، نفوذی­های الیگوسن (گرانودیوریت، گرانیت و مونزونیت) و واحدهای کواترنری (آندزی­بازالت، گدازه­های آندزیتی) می­باشد که دارای ماهیت کالک­آلکالن با پتاسیم بالا بوده و واحدهای خروجی در موقعیت تکتونیکی کمان ماگمایی تشکیل شده­اند. مطالعات دورسنجی و صحرایی نشان میدهد که دگرسانی­های پروپیلتیک، آرژیلیک، آلونیت- پیروفیلیت و سریسیتی با گسترش محدود رخ داده­اند. مطالعات ژئوشیمی به روش رسوب آبراهه­ای در مقیاس 1:25000 و مطالعات لیتوژئوشیمیایی از بالادست آنومالی­ها منجر به معرفی چند محدوده کانه­زایی مس- نقره و فلزات قیمتی و پایه برای اولین بار در این منطقه شد. بر پایه همبستگی­های آماری به دست آمده عناصر ناهنجار را به سه گروه (1) Cu-Ag، (2) As-Sb-S-Au و (3) Pb-Zn-Fe تقسیم­بندی شدند که به سه گروه زایشی-لیتولوژیکی در منطقه نسبت داده می­شود. در نمونه­های سنگی این منطقه حداکثر آنومالی مس (ppm67800)، نقره (ppm 18) و طلا (ppm 1088) می­باشد. کانه­های تیره (اُپک) در محدوده­های آنومالی­دار شامل پیریت، کالکوپیریت، بورنیت، مالاکیت، آزوریت، کالکوسیت، مس خالص و به مقدار کمتر کوولیت با بافت­های پرکننده فضای خالی، رگچه­ای، جانشینی و بادامکی به شکل چینه­کران در داخل واحد آندزیت مگاپورفیری تشکیل شده­اند. بر اساس ویژگی­های اساسی توده کانه­دار از جمله سنگ­های دربرگیرنده، حالت چینه­کران، کانی­شناسی، محتوای فلزی و دگرسانی میتوان گفت که پی جویی واحد کانه­دار منطقه (آندزیتهای مگاپورفیری) می­تواند به اکتشاف اندیس­های جدید از کانسارهای مس تیپ مانتو در غرب سبلان منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geochemical explorations and introduction of stratabound copper in Samanloo area, west of Sabalan, NW of Iran

نویسندگان [English]

  • Hadi Mohammadian
  • vartan simmonds
  • Kamal Siahcheshm
Department of Earth Sciences, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

Samanloo area is located 19 km southwest of Meshginshahr and west of Sabalan Mountain. The lithologic units in this area include Eocene volcano-sedimentary sequence (andesite, trachy andesite with tuff and shale interlayers and mafic lava flows), Oligocene intrusions (granodiorite, granite and monzonite) and Quaternary units (Andesite – basalt). In terms of magmatic series, the igneous units in this area have high-K calc-alkaline characteristics and formed in magmatic arc tectonic zone. Remote sensing and field studies show that propylitic, argillic, alunite- Pyrophyllite and sericite alterations have occurred in this area. On the basis of statistical correlations elements categorized into three groups: (1) Cu-Ag, (2) As-Sb-S-Au and (3) Pb-Zn-Fe. The maximum anomalies in this region are copper (67800 ppm), silver (18 ppm) and gold (1098 ppm). Opaque mineral assemblage includes pyrite, chalcopyrite, borneite, malachite, azurite, chalcocite, pure copper and to a lesser amounts of covolite. Based on the basic characteristics of Samanloo deposit including the host rocks, texture and structure, mineralogy and alteration, it can be said that the search for the ore-bearing unit (megaporphite andesite units) can lead to the discovery of new copper deposits of Manto-type Cu deposit in the west of Sabalan mountain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Samanloo
  • sediment exploration
  • stratabound copper
  • Manto-type
  • Volcano-sedimentary sequence