ویژگی‌های معدن قدیمی زغال‌سنگ کنیجکلا واقع در پردیس دانشگاه شهید بهشتی زیرآب بعنوان نخستین پارک-موزه معدنی کشور درحوزه آبخیز تالار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 مربی گروه هنر ، دانشگاه فنی وحرفه ایی تهران،ایران

10.52547/esrj.2022.221210.1013

چکیده

مطالعه ‌ویژگی‌های معادن زغال‌سنگ بخصوص شاه تونل کنیج کلای زیرآب درمحدوده دانشگاه شهید بهشتی جهت تاسیس پارک‌ موزه معدنی با هدف کارآفرینی ژئوتوریسم درحوزه آبخیز تالار صورت گرفت. روش انجام مطالعه توصیفی‌–‌تحلیلی بوده و جهت اخذ اطلاعات اسناد ومدارک از‌ سال1320 تاکنون از شرکت زغال‌سنگ البرز مرکزی و مصاحبه شفاهی با مدیران وکارشناسان انجام گردید. بعلاوه با کار میدانی وسیع نقشه منطقه‌ تهیه گردید و شاه تونل و محوطه بیرونی آن بعنوان پارک-موزه تعریف شد. اصل بر تغییرکاربری تونل و محوطه آن جهت ایجاد بستر ژئوتوریسم و موزه معدنی با حفظ میراث معدنکاری است. جهت تبدیل شاه‌ تونل به فضای زیرزمینی گردشگری معدنی‌لازم است سطح مقطع تونل بزرگتر و تیب آرک 3/7 لحاظ گردد تا تردد با پای پیاده و واگن امکان پذیر شود. بعلاوه درفاصله 350 متری دهانه تونل، باید فضای زیرزمینی به طول‌90 متر و سطح مقطع با تیب آرک 8/13 طراحی و حفاری شود تا مکان مناسبی جهت نمایشگاه و فروشگاه سنگ، فسیل و مصنوعات معدنی تاسیس نمود. همچنین تونل فروردین در شرق شاه تونل بطول 150متر نیاز به بازسازی و تعمیرات دارد. جهت تهویه شاه تونل و تونل فروردین بترتیب به دستگاه‌های فن‌CBM6 و‌CBM5‌ و برزنت تهویه هوا موردنیاز است. مجموع طول تونل‌ فروردین، شاه تونل و تونل رابط‌-900 متر محاسبه شده. مساحت محوطه بیرونی تونل با احتساب منابع طبیعی32000 متر مربع می‌باشد که ازدید ژئوتوریسم و موزه معدنی به 4 بلوک قابل تقسیم بوده وشامل ورودی، رودخانه ذبح دره و شاه تونل، بخش فرهنگی و موزه، محل اسکان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Characteristics of the Kanijkola old coal mine at the Zirab campus of ShahidBeheshti university as the first mining- museum park of Iran in the watershed of Talar

نویسندگان [English]

  • Ghorban VahabzadahKbriya 1
  • Nahid Pakzad 2
1 Associate Professor, Department of Watershed Management, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Technical and Vocational University(TVU).Tehran.Iran
چکیده [English]

The study of the characteristics of coal and stone mines, especially the Shah Kunij underwater tunnel in Shahid Beheshti University, to establish a park, a mining museum with the aim of entrepreneurship in geotourism, and a mining museum while preserving the mining heritage in the Talar watershed. The method of the study was descriptive-analytical and in order to obtain information about documents from 1320 until now from the Central Alborz Coal Company and oral interviews were conducted with managers and experts. In order to turn the tunnel king into an underground space for mining tourism, it is necessary to consider the cross-sectional area of the larger tunnel and the 7.3 arc tube to allow pedestrian and wagon traffic. In addition, at a distance of 350 meters from the mouth of the tunnel, a 90-meter-long underground space with a cross section of 13.8 arc should be designed and excavated to establish a suitable place for exhibitions and stores of stones, fossils and mineral artifacts. For ventilation of Shah Tunnel and Farvardin tunnel, CBM6 and CBM5‌ fans and air conditioning tarpaulins are required, respectively. The total length of the existing tunnels is 900 meters. The area of the outer area of the tunnel, including natural resources, is 32,000 square meters, which can be divided into 4 blocks in terms of geotourism and mineral museum, and includes the entrance, Zabh Darreh river and Shah Tunnel, cultural section and museum, accommodation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mineral Museum Park
  • Geotourism
  • Kanichkolah
  • Coal Mine