ارزیابی نحوه پراکنش آلودگی هوای خروجی از دودکشهای پالایشگاه نفت تبریز با استفاده از مدل AERMOD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه ملایر

10.52547/esrj.2022.224794.1085

چکیده

کنترل منابع آلودگی ناشی از صنایع در راستای حفاظت از محیط‌زیست، یکی از راهبردهای مدیریتی در مسیر دستیابی به توسعه پایدار است که نیازمند پیش‌بینی غلظت آلاینده‌ها در شعاع مشخصی از دودکش‌ها بوده و مدل-های ریاضی قادر به شبیه‌سازی آن هستند. در پژوهش حاضر به‌منظور دستیابی به این رهیافت در دشت میان‌کوهی تبریز، غلظت آلاینده‌های خروجی از 20 دودکش پالایشگاه نفت تبریز با مدل AERMOD برای شعاع 10 کیلومتری پیش‌بینی گردید. گلباد سالانه نشان داد که باد غالب مسیر شرقی و باد درجه‌ یک مسیر غربی دارد. نتایج پیش‌بینی مدل نشان داد که غلظت هشت‌ساعته‌ی مونوکسیدکربن 5/0 تا 20 میکروگرم بر مترمکعب؛ غلظت یک‌ساعته دی‌اکسید گوگرد و دی‌اکسید نیتروژن بین 5 تا 100 میکروگرم بر مترمکعب و غلظت 24 ساعته‌ی ذرات معلق کوچک‌تر از 5/2 میکرون نیز بین 5/0 تا 10 میکروگرم بر مترمکعب بود که غلظت آن‌ها کمتر از حد مجاز انتشار می-باشد. مسیر بادهای شرقی موجب انتقال آلاینده‌ها به‌ سمت کوهپایه‌های شمالی سهند در جنوب‌غربی پالایشگاه نفت شده و در ارتفاع کمتر از 1500 متر تجمع می‌یابند. بیشترین تجمع آلاینده‌های جوی در شهر خلجان در جنوب‌غربی پالایشگاه نفت تبریز بوده و از طرف دیگر بادهای غالب باعث شده تا آلاینده‌ها از دشت تبریز فاصله گرفته و تأثیر زیادی بر اکوسیستم محیطی دشت تبریز نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the distribution of exhaust air pollution from the chimneys of Tabriz Oil Refinery using AERMOD model

نویسندگان [English]

  • Bromand Salahi 1
  • mahmoud behrouzi 2
1 University of Mohaghegh Ardabili
2 university
چکیده [English]

Controlling industrial pollution sources in order to protect the environment is one of the management strategies in the path of achieving sustainable development, which requires predicting the concentration of pollutants in a specific radius of the chimney and mathematical models can be similar. In the present study, in order to achieve this approach in the middle mountain plain of Tabriz, the concentration of pollutants emitted from 20 chimneys of Tabriz oil refinery with AERMOD model for a radius of 10 km was predicted. Annual wind rose plot showed that the dominant wind is from the east and the first-degree wind is from the west. The results of the model prediction showed that the concentration of CO 8h was 0.5 to 20 ug/m3; The concentrations of SO2 and NO2 1h were between 5 and 100 ug/m3, and the concentration of PM2.5 24h was between 0.5 and 10 ug/m3, which were less than standard emit. East winds transfer pollutants to the northern of the Sahand, southwest of the oil refinery, and accumulate at altitudes of less than 1500 meters. The highest concentration of atmospheric pollutants is in Kheljan city in the southwest of Tabriz oil refinery and prevailing winds have caused the pollutants to move away from Tabriz plain and not have much impact on the environmental ecosystem of Tabriz plain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AERMOD Model
  • Oil Refinery
  • Particles Matter
  • SO2
  • Tabriz City