پتروگرافی، مینرال شیمی و ترموبارومتری توده نفوذی سیناوند و انکلاوهای همراه (شمال شرق سنقر- کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زمین شناسی ، علوم پایه ، بوعلی سینا ، همدان ، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

منطقه مورد پژوهش در شمال‌شرق سنقر (کوه سیناوند) و در پهنه سنندج- سیرجان قرار گرفته است. هدف از این مقاله، بررسی روابط صحرایی، ویژگی‌های سنگ‌نگاری و شیمی کانی در سنگ سنگ میزبان (گرانیت و گرانودیوریت) و انکلاوهای میکروگرانولار مافیک است که گاهی منجر به ارائه شواهد اختلاط/ امیختگی ماگمایی شده است. انکلاوهای دیوریتی عمدتاً از کانی های پلاژیوکلاز، آمفیبول، مقدار کمی پتاسیم فلدسپار و کوارتز با بافت غالب میکروگرانولار هستند.MME دارای شکل بیضوی تا زاویه‌دار و در محل تماس با سنگ میزبانشان از حاشیه سریع سرد شده برخوردارند. با توجه به نتایج الکترون میکروپروپ کانیها، سنگ میزبان گرانودیوریتی و انکلاو دیوریتی، از نوع کلسیک در زیر مجموعه منیزیوهورنبلند و آمفیبول سنگ -میزبان گرانیتی، از نوع هاستینگزیت می باشد. پلاژیوکلازهای سنگ میزبان گرانودیوریتی و انکلاوها، دارای منطقه بندی عادی و نوسانی بوده و دارای تغییر ترکیب شیمیایی از الیگوکلاز تا آندزین هستند. ویژگی های ماکروسکوپی و میکروسکوپی این انکلاوها از جمله وجود سطح تماس و شکل های مختلف (مورفولوژی) انکلاوها، حضور بلورهای کشیده و شکل دار پلاژیوکلاز، آپاتیت-های سوزنی و در نهایت بافت های میکروگرانولار و پوئی کیلیتیک، ممکن است نشانه هایی از آمیختگی / اختلاط ماگمای فلسیک و مافیک در منطقه مورد مطالعه باشند. براساس مقدار Al موجود درآمفیبول، فشار در انکلاوهای دیوریتی 46/2 کیلوبار و برای میزبانهای انها 77/2 کیلوبار بدست آمد و نیز با استفاده از ترمومتر، میانگین دمای 711 و 750 سانتی گراد آمفیبول – پلاژیوکلاز برای جایگزینی ماگمای گرانیتوئیدی و دیوریتی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Petrography, mineral chemistry and thermobarometry of the Sinavand intrusive body and its enclaves (NE-Sonqor -Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • Ashraf Torkian 1
  • leyla Shams 2
1 Department of Geology, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 Department of Geology, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

The studied area is located in theNE-Sonqor city (Sinavand Mountain) in the Sanandaj-Sirjan zone. The aim of this paper is investigation of field relationships, petrographic properties and mineral chemistry of host rock (granite and granodiorite) and mafic microgranular enclaves (MMEs) which sometimes led to evidence of magmatic mixing process. The enclaves are dioritic in composition and mainly have plagioclase, amphibole, small amount of K-feldspar and quartz with predominant microgranular texture. MMEs are elliptical to angular in shape and have a chilled margin at contact with their host rock. According to the results of electron microprop of minerals, the granodioritic host rock and dioritic enclaves have calcic amphiboles type and belong to the subset of magnesium hornblende but host granitic rock are hastingsite in composition. In granodioritic host rocks and enclaves have plagioclase of normal and oscillated zoning texture and they range from oligoclase to andesine. Macroscopic and microscopic features of MMEs such as contact surfaces, different shapes (morphology) of the enclaves, the presence of elongated and euhedral-shape plagioclase crystals, needle apatites, and finally microgranular and poikilitic textures, indicate that MMEs may be the result of rapid cooling and a magma mixing/ mingling of felsic and mafic magmas in the studied area. Based on the amount of Al in amphibole, the pressures in the dioritic enclaves are 2.46 kbar and for their hosts 2.77 kbar. Also, using a thermometer, the average temperature of 711 °C and 750 °C are determined for amphibole-plagioclase to replacing of granitoid and diorite magmas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enclave
  • Magma mingling
  • Diorite
  • Granitoid
  • Zoning