بررسی آنومالی ژئومیکروبی نفت و گاز در گل‌فشان سیوان، اطراف شهرستان مرند –آذربایجان‌شرقی- ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

سیستم‌های گل‌فشان، نتیجه یک سری از واکنش‌ها از چندین فرآیند توسعه یافته از عمق به سطح هستند. آن‌ها یکی از عجیب‌ترین و جذاب‌ترین پدیده‌های ژئومورفولوژیکی هستند. از آنجایی که گل‌فشان‌ها از اعماق زمین سرچشمه می‌گیرند، می‌توانند فرآیندهای زیرسطحی را نشان دهند. آن‌ها با منابع نفت و گاز همبستگی نسبی دارند به طوری که به عنوان شاخص‌های ذخایر هیدروکربنی شناخته می‌شوند. بر این اساس، برای شناسایی میادین نفت و گاز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. یکی از روش‌های اخیر اکتشاف هیدروکربن، اکتشاف ژئومیکروبی است که مبتنی بر تکنیک حفاری سطحی برای شناسایی گازهای نشت‌کننده مربوط به ریزنشت هیدروکربنی است. مواد خروجی گل‌فشان‌ها شامل نفت، گاز، رسوبات گل‌آلود و آب است. گل‌فشان سیوان در روستای سیوان از توابع شهرستان مرند در شمال غربی استان آذربایجان شرقی قرار دارد. در این مطالعه، بررسی ژئومیکروبی گسترده‌ای بر روی نمونه‌های گل‌فشان سیوان به منظور مطالعه فراوانی جوامع باکتریایی باکتری‌های متانوتروف، اتانوتروف و پروپانوتروف انجام شد. این بیشتر برای ارزیابی اولیه پتانسیل هیدروکربنی در منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش شمارش در صفحات کشت مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع 7 نمونه خاک و گل به همراه دو نمونه آب از منطقه مورد مطالعه جمع‌آوری و برای کشت میکروبی روی نمونه‌ها به آزمایشگاه میکروبیولوژیک منتقل شد. سپس تعداد میکروارگانیسم‌ها در هر گرم خاک محاسبه شد. بررسی نتایج ژئومیکروبی نشان داد که در چهار نمونه جمع‌آوری‌شده از سه نقطه گل‌فشان سیوان، ناهنجاری‌های متانوتروف و اتانوتروف فراوان است، در حالی که برای تایید وجود باکتری پروپانوتروف به آزمایش‌های تکمیلی نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on the oil and gas geomicrobial anomalies of the Seyvan mud volcano, adjacent to Marand city, East Azerbaijan, Iran

نویسندگان [English]

 • Maryam Teymouri
 • Ali Kadkhodaei
 • Nasir Amel
 • Rahim Kadkhodaei
 • Gholamreza Zarrini
 • Soghra Hatamzadeh
Tabriz University
چکیده [English]

Mud Volcano systems are the result of a series of reactions from several processes developed from depth to surface. They are one of strangest and most fascinating geomorphologic phenomena. Since the mud volcanoes originate from deeper depths of the earth, they can indicate subsurface processes. They have a relative correlation with oil and gas resources such that they are known as hydrocarbon reserves indicators. Accordingly, they are evaluated to identify oil and gas fields. One of the recent methods of hydrocarbon exploration is geomicrobial exploration that is based on surface excavation technique to identify leaking gases relevant to hydrocarbon microseepage. Th Seyvan mud volcano is located in Seyvan village, a district of the Marand city, the northwest of East Azerbaijan province. In this study, an extensive geomicrobial survey was performed on the Seyvan mud volcanoes samples in order to study abundance of bacterial communities of Methanotrophs, Ethanotrophs and Propanotrophs bacterias. This was further used for primary assessment of the hydrocarbon potential in the study area using counting method on culture plates. A total of 7 soil and mud samples together with two water samples were collected from the study area and transferred to a microbiological laboratory for microbial culture on the samples. Afterwards, the number of microorganisms per gram of soil was calculated. The survey of geomicrobial result showed that in four samples collected from three points of the Seyvan mud volcano, Methanotroph and Ethanotroph anomalies are abundant, while to confirm the presence of propanotroph bacteria, supplementary experiments are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethanotroph
 • Geomicrobil
 • Methanotroph
 • Mud volcano
 • "
 • Propanotroph"