آنالیز رخساره‌ای و محیط‌های رسوبی نهشته‌های دریای عمیق سازند سرگلو (ژوراسیک میانی) در شمال غرب حوضه زاگرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

2 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

3 مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

4 مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، تهران، ایران

5 گروه زمین شناسی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

10.52547/esrj.2022.222310.1040

چکیده

آنالیز رخساره‌ای توالی سازند سرگلو در زون‌ لرستان دلالت بر محیط رسوبی رمپ خارجی و بخش عمیق کف حوضه و رسوبات پلاژیک و همی‌پلاژیک می‌نماید که به صورت دوره‌ای با جریانات توربیدایتی همراه بوده است. ارزیابی صحرایی و آزمایشگاهی توالی رخساره‌ای نشان می‌دهد که دو عامل میزان اکسیژن و جریانات داخل حوضه‌ای مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روی نهشته‌های سازند سرگلو می‌باشند. بر اساس شواهدی همچون الف- وجود شیل‌ها و سنگ آهک‌های غنی از مواد آلی و ب- عدم وجود حفاری و فوناهای کف‌زی، اکثر رخساره‌های سازند سرگلو در محیط دریایی عمیق تحت شرایط احیایی یا نیمه احیایی ته‌نشین شده‌اند. در مقابل، وجود تجمعات خرده‌های دوکفه‌ای از پوسیدونیا مرتبط با محیط پلاژیک نشان دهنده رشد و شکوفایی آنها در شرایط مناسب زیست محیطی است. طبقات نازک تا متوسط لایه از وکستون/پکستون تا فلوتستون/رودستون با دانه‌بندی تدریجی نرمال و وجود تجمعات خرده‌های دوکفه‌ای از پوسیدونیا مرتبط با محیط پلاژیک نشان دهنده وجود جریانات دوره‌ای توربیدیتی در حوضه رسوبی است. میزان کفه‌های منفصل، خردشدگی و شکستگی و نوع جهت یافتگی مجدد پوسته‌های دوکفه‌ای پوسیدونیا در رخساره‌های شناسایی شده حاکی از حمل مجدد آنها بوسیله جریانات دوره‌ای توربیدایت در یک محیط با رسوب-گذاری غالب پلاژیک است. این مطالعه نشان می‌دهد که رشد و شکوفایی بالای دوکفه‌ای‌های پوسیدونیا در محیط‌های دریایی عمیق از سکو‌های کربناته سازند سرگلو در ارتباط با رواناب‌های قاره‌ای است که همراه با تامین بالای مواد غذایی به حوضه رسوبی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Facies analysis and sedimentary environments of deep marine deposits from the Sargelu Formation (middle Jurassic) in NW Zagros basin

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Sharafi 1
 • Aram Bayet-Goll 2
 • Rahim Bagheri Tirtashi 3
 • Mahmoud Ali Kavoosi 4
 • Mehrab Rashidi 4
 • Manouchehr Daryabandeh 4
 • Ziba Zamani 5
1 Department of Geology, Faculty of science, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
2 Institute for Advanced Studies in Basic Sciences of Zanjan
3 Exploration Directorate, National Iranian Oil Company (NIOC)
4 National Iranian Oil Company Exploration Directorate, Tehran, Iran
5 Department of Geology, RIPI, Tehran, Iran
چکیده [English]

Facies analysis of the Sargelu Formation, exposed in the Lurestan zone, indicate an outer ramp to basinal depositional environment with pelagic/hemipelagic sedimentation punctuated by depositions from turbidites. Field and laboratory analysis of the facies succession display two factors played a major role: oxygenation and sea-floor current intensity. Results indicate that the sediments were deposited in an anoxic to dysoxic, relatively deep, sea-floor environment as revealed by the presence of: a) organic-rich shales and limestones and b) absence of benthic fauna and burrowing. In contrast, Posidonia pelagic bivalves are interpreted as the result of the proliferation of this bivalve during periods of favorable environmental conditions on the sea floor. Thin to medium beds of graded wackestone/packstone to rudstone/floatstone and accumulations of thin shells of Posidonia pelagic bivalves indicate sporadic reworking of the sea floor by turbidity currents. Disarticulation, fragmentation, and reorientation of Posidonia pelagic bivalves can be indicative of reworking, by turbidity currents which periodically interrupted periods of lower-energy suspension sedimentation. This study shows that the proliferation of pelagic bivalves in outer ramp to basinal depositional environments of carbonate platform of the Sargelu Formation could be related to run-off from the continent, which provided nutrients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zagros
 • Sargelu Formation
 • Facies analysis
 • depositional environments