مطالعه توان گذردهی گسلها بعنوان معبر انتقال آلاینده های زیست محیطی بروشهای ژئوفیزیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع آلودگی و پیامدهای نامطلوب بر اکوسیستم و زندگی مردم، در این مطالعه در معدن زایلیک در شمال غرب ایران، به منظور تعیین گستره تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی گسلهای دارای زون خرد شده حاوی سیال در محدوده مطالعاتی و تفکیک لایه های زیرزمینی بر اساس مقاومت ویژه الکتریکی آنها، سونداژ های الکتریکی با طول فرستنده حداکثر 500 متر طراحی و برداشت شده است.

در این مطالعه بطور خاص روی گسلهای محدوده معدن مطالعه ژئوفیزیک انجام شده است. نتایج سونداژهای ژئوفیزیک نشان داده است که از 24 گسل مهم و کاری در منطقه فقط 3 گسل نفوذپذیری داشته و نفوذپذیری کمی نیز دارند و زون خرد شده ای دارند که توانایی ذخیره اندکی سیال را دارند و بقیه گسلها نفوذ ناپذیر هستند.

همچنین تغییرات نفوذپذیری محاسبه شده با مقاومت ژئوالکتریک بدست امده از آزمایشهای ژئوفیزیک در محدوده دپوهای معدن شهید شکوری در نقشه پربند نشان داده است که غلبه با نفوذپذیری های کمتراز4 متر بر روز است و در واقع نفوذناپذیری پی سنگ محل دپو ها را نشان می دهد. از این رو انتظار می رود نفوذ آبهای سطحی و آلودگهای محتمل از سطح به درون درز و شکاف و نیزآب چشمه ها در حد صفر باشد.

مقاومت ژئوالکتریک زیاد در سنگها نشانگر نفوذناپذیری آنها است که نشان از سنگ کف مناسب از دید زیست محیطی است. به همین ترتیب در منطقه 1تا3 استخراج معدن گسل عمده ای که نشانگر نفوذپذیری و احتمال گذر دهی و انتقال پذیری گسل باشد قابل تشخیص نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the potential of permeability of the faults as a canal for transport of the Environmental pollutants, by Geophysical methods

نویسنده [English]

  • Behzad Zamani G
University of Tabriz
چکیده [English]

Due to the importance of pollution and adverse consequences on ecosystems and human life, in this study, in the area of Zailik mine in NW Iran, in order to determine the range of changes in Geoelectrical resistivity of faults with crushed zone containing fluid potential in the study area and separation of subsurface layers based on their electrical resistance, sounding Electrical transmitters with a maximum length 500 meters has been designed and run.

The results of analysis and modeling of 24 soundings have shown that in three faults there is permeability potential or typical faults with crushed zones with fluid and in the rest of the faults the fluid passage potential is not specified.

Also, the permeability changes calculated with the geoelectric obtained from geophysical experiments, depots in contour map, have shown that the dominance with permeabilities less than 4 and in fact the impermeability of the foundation stone is the location of the depots. Therefore, it is expected that the infiltration of surface water and possible contaminants from the surface into the seams and crevices as well as spring water will be zero.

In fact, the high geoelectric resistance of these rocks indicates their impermeability, which indicates a suitable floor stone from an environmental point of view and reduces the possibility of contamination escaping through seams and fractures to zero. Similarly, in zones 1 to 3 of the mining, a major fault that indicates the permeability and the probability of passage and transmissibility of the fault is not detectable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • potential of permeability
  • transport
  • Environmental
  • pollutants
  • Geophysics