پرسش‌های متداول

رتبه وزارت علوم نشریه چیست؟

نشریه پژوهش های زمین دارای رتبه ب وزارت علوم در سال 1400 می باشد

نحوه ارتباط با کارشناس نشریه چگونه است؟

از طریق اپلیکیشن تلگرام با شماره 09307496397


ایمیل:res.earth.sci@gmail.com

مدت زمان داوری و تعیین تکلیف مقالات؟

بین 3 تا 6 ماه

هزینه پذیرش مقاله؟

400هزار تومان