اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1066
تعداد پذیرش 484
تعداد عدم پذیرش 490
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 236

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 462
تعداد مشاهده مقاله 24748
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 14992
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 45 %