اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1042
تعداد پذیرش 467
تعداد عدم پذیرش 478
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 235

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 445
تعداد مشاهده مقاله 16753
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8934
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 45 %