تغییر سامانه

کاربران محترم 

با توجه به جابه جایی سامانه نشریات دانشگاه شهید بهشتی به سامانه سیناوب خواهشمند است تا ساماندهی کامل مقالات توسط کارشناس نشریه بردباری نموده و چنانچه سوال یا مشکلی وجود داشت با کارشناس تماس حاصل فرمایید