نویسنده = سید محمود فاطمی عقدا
تعداد مقالات: 2
1. تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در شمال شهر تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 63-78

حمیدرضا پورقاسمی؛ حمیدرضا مرادی؛ سید محمود فاطمی عقدا


2. بررسی پتانسیل پوزولانی سنگهای آتشفشانی البرز مرکزی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389

بهمن رحیم زاده؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ طیبه پرهیزکار؛ علیرضا پورخورشیدی