نویسنده = محمد ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت پایداری حمل و نقل در شهر اسلام آباد غرب

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 11-26

رحیم بردی آنامراد نژاد؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ صفیه دامن باغ؛ محمد ابراهیمی