ژئومورفولوژی
مدل سازی خطر وقوع زمین لغزش در استان چهار محال وبختیاری

حدیثه صدیقی؛ احمد رضا قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

https://doi.org/10.48308/esrj.2023.104053

چکیده
  زمین‌لغزش به حرکت لایه‌های رسوبی غیر متراکم و متراکم بر روی سطح شیب‌دار ناپایدار گفته می‌شود که موجب آسیب رساندن به جاده‌ها، زمین‌های کشاورزی و مناطق مسکونی و صنعتی می‌شود. در این مطالعه عوامل موثر بر زمین‌لغزش و احتمال وقوع آن در استان چهارمحال و بختیاری مورد مطالعه قرار گرفت. از بین عوامل مختلف تاثیر گذار بر روی زمین لغزش، 9 ...  بیشتر

مکان‌یابی محل‌های مناسب تغذیه مصنوعی آبخوان دشت شریف آباد قم با تأکید بر ویژگی‌های هیدروژئومرفولوژیکی منطقه

امیر رضا صادقی؛ سید موسی حسینی؛ مجتبی یمانی؛ منصور جعفر-بیگلو

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 100-116

https://doi.org/10.48308/esrj.2022.100768

چکیده
  در این پژوهش جهت تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، ده لایه هیدروژئومرفولوژیکی - اقلیمی مؤثر در مکان­یابی در سطح سفره شامل زمین­شناسی، ژئومورفولوژی، بافت خاک، کاربری اراضی و پوشش زمین، شیب، ارتفاع رواناب، تراکم زهکشی، تراکم خطواره، عمق آب زیرزمینی بعد از دوره بارش (تغذیه) و فاصله از چاه­های بهره برداری استفاده شده است. با توجه به تاثیر ...  بیشتر

پهنه‌بندی آگروکلیمایی کشت مرکبات در استان خوزستان با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط GIS

رضا برنا؛ مهران شبانکاری؛ امیرحسین حلبیان؛ افسانه علیزاده

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 32-54

چکیده
  هدف از این پژوهش پهنه­بندی نواحی اقلیمی مستعد کشت مرکبات در استان خوزستان است. به این منظور پارامترهای محیطی در قالب یک ساختار سلسله مراتبی چهار سطحی (اهداف، معیارها، زیرمعیارها و گزینه­ها)، پایگاه لایه­های اطلاعات اقلیمی (بارش، دما، رطوبت نسبی، باد و ساعات آفتابی روزانه) در بازه زمانی20 ساله (1991-2010) تهیه شد. پس از شناسایی گزینه­های ...  بیشتر

برآورد و پهنه بندی فرسایش خاک در حوضه ماملو (شرق تهران ) با استفاده از روش های معادله اصلاح شده جهانی فرسایش خاک و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

امیر کرم؛ آمنه صفریان؛ شیلا حجه فروش نیا

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  فرسایش خاک مسئله ای بسیار مهم در اغلب کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه و با اقلیم های خشک ونیمه خشک است. هدررفت خاک، کاهش سطح اراضی زراعی و تولیدات کشاورزی، پرشدن مخازن سدها ، تخریب جنگل و مرتع و مهاجرت روستاییان از جمله تبعات فرسایش خاک است. در این نوشتار با استفاده از دو روش معادله ی اصلاح شده فرسایش جهانی فرسایش خاک و روش فرآیند ...  بیشتر