کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 3
1. مکان‌یابی محل های مناسب تغذیه مصنوعی آبخوان دشت شریف آباد قم با تأکید بر ویژگی‌های هیدروژئومرفولوژیکی منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

امیر رضا صادقی؛ Seiyed Mossa Hosseini؛ مجتبی یمانی؛ منصور جعفر-بیگلو


2. پهنه‌بندی آگروکلیمایی کشت مرکبات در استان خوزستان با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط GIS

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 32-54

رضا برنا؛ مهران شبانکاری؛ امیرحسین حلبیان؛ افسانه علیزاده