کلیدواژه‌ها = ژئومورفولوژی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر نو‌زمین‌ساخت بر ژئومورفولوژی گالی‌ها در دشت‌سرهای جنوب البرز شرقی (محدوده گرمسار- سمنان)

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 131-151

10.52547/esrj.12.1.131

مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ مهران مقصودی؛ صدیقه محبوبی


4. بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی معدن (مطالعه موردی: تعدادی از معادن شهرستان کرمانشاه )

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 98-108

امجد ملکی؛ سارا محمدی؛ خدیجه دولتیاری