کلیدواژه‌ها = شاخص ریخت زمین ساختی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پویایی گسل شکرآب (شمال بیرجند) بر مبنای شاخص های ریخت زمین ساختی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 53-65

مهدی یوسفی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی؛ سید مرتضی موسوی