کلیدواژه‌ها = کانی‌های سنگین
کانی‌شناسی و منشأ رسوبات ماسه‌ای‌ دریای عمان در محدوده استان سیستان و بلوچستان

دوره 4، شماره 3، مهر 1392، صفحه 16-31

مریم سلیمانی؛ حمیدرضا پاکزاد؛ مهرداد پسندی؛ محمد علی مکی زاده؛ موسی نقره ئیان